Home » 5 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อเกจวัดแรงดัน Pressure Gauge

 

5 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อเกจวัดแรงดัน Pressure Gauge

 
ตัวกลางหรือสารที่วัด
ควรจะต้องควรพิจารณาจากประเภทของเกจและการนำไปใช้งาน เพื่อสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ขนาดหน้าปัด
ควรระบุขนาดของหน้าปัดที่ต้องการนำมาใช้งาน
ลักษณะเฉพาะของเกจน์วัดแรงดัน เช่น ย่านการวัด
ควรดูช่วงการวัดด้านตํ่า ด้านสูงของอุปกรณ์ ขนาดความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางตัวเรือนหน้าปัดที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานหรือไม่
เกลียวและรูแบบของเกลียวก็สำคัญ
ควรเลือกดูขนาดของเกลียว ชนิดเกลียวที่จะใช้ประกอบกับท่อหรือข้อต่อต่างๆ เป็นแบบเกลียวต่อด้านล่าง หรือเกลียวต่อด้านหลัง
การเติมของเหลว
ลงบนหน้าปัด pressure gauge ที่จะช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือน ทำให้เกิดการสึกหรอน้อยลง
เลือกรุ่น Pressure Gauge 

 


บริษัท เอส สาม พี เทรดดิ้ง จำกัด

2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

Tel : 02-321-3078   
Fax : 02-320-2520
Email : s3p@s3p.co.th, marketing@s3p.co.th

Service Center : 09-5885-4647 (24 ชั่วโมง)