Home » Face Recognition Body Temperature Detection

 

ระบบคัดกรองบุคคลด้วยอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่

Project Image
Project Image
ฟังก์ชันการใช้งาน

• เครื่องวัดอุณหภูมิได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่
• มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลที่อุณหภูมิสูงเข้ามาใช้งาน
• ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สวมหน้ากากอนามัย ระบบสามารถแจ้งเตือนให้คนที่มาใช้งานสวมหน้ากากได้
• มีระบบบันทึกข้อมูลสถิติผู้ใช้งาน
• มีระบบรู้จำใบหน้า สามารถตรวจสอบใบหน้าผู้ใช้งานได้ว่าอยู่ในระบบฐานข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้หรือไม่
• ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองบุคคล
• ลดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเชื้อ หรือแพร่กระจายเชื้อ


การประยุกต์ใช้งาน
• ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line notification
• ติดตั้งใช้งานควบคู่กับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
• สามารถติดตั้งใช้งานเชื่อมต่อกับประตูอัตโนมัติได้
• ต่อยอดระบบให้ออกสัญญลักษณ์บุคคลที่ผ่านการคัดกรอง (ปริ้นสติ๊กเกอร์)โดยอัตโนมัติ

 

 

 

 

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
 
กล้อง ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล FHD
หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว แบบ IPS
ความละเอียด 800x1280 pixel
การเชื่อมต่อ หน่วยความจำ 8GB
เครือข่าย มีสายและไร้สาย
พอร์ต USB USB OTG , USB Host
พอร์ตสื่อสาร RS-232
พอร์ต I/O 1 Relay สำหรับประตู
วิเคราะห์ใบหน้า การตรวจวิเคราะห์ใบหน้า ได้
ฐานข้อมูลใบหน้า 20,000 ใบหน้า
การตรวจจับอุณหภูมิ การตรวจจับอุณหภูมิใบหน้า ได้
ระยะการตรวจจับ 0.3 - 1.0 เมตร
ความแม่นยำ ±0.2 ºC
ช่วงอุณหภูมิ 10ºC - 42ºC
คุณสมบัติทั่วไป ระดับการกันน้ำกันฝุ่น IP65
แหล่งจ่ายไฟ 12Vdc

ขนาดขาตั้ง
 
Project Image

ขาตั้งสำหรับตั้งโต๊ะ

 
Project Image

ขาตั้งสำหรับเด็ก 60 ซม

 
Project Image

ขาตั้งสำหรับผู้ใหญ่ 110 ซม.

 
Project Image

ขาตั้งสำหรับผู้ใหญ่แบบมุมเงย 140 ซม.

Datasheet Download
ระบบคัดกรองบุคคลด้วยอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่  
 

 


บริษัท เอส สาม พี เทรดดิ้ง จำกัด
2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

Tel : 02 722 0245, 02 017 6999 (30 Line)    
Fax : 02 320 2520
Email : s3p@s3p.co.th, marketing@s3p.co.th

Service Center : 02 017 6900, 09 5885 4647 (24 ชั่วโมง)