ชุดควบคุมอุณหภูมิ : ETC-66คุณสมบัติ
• ควบคุมอุณหภูมิและสามารถปรับตั้งค่าในโหมดประหยัดพลังงานในเวลากลางคืนได้ หรือตามเวลาเปิด- ปิดของร้านได้
• สามารถตั้งเวลาละลายนํ้าแข็งได้
• การละลายนํ้าแข็ง ด้วยการหยุดคอมเพรสเซอร์ สามารถเลือกให้พัดลมทำงานหรือหยุดได้
• สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่างในตู้โดยอัตโนมัติ หรือ สวิทช์ปิด เปิดตามปรกติ
• สามารถใช้ร่วมกับสวิทช์ประตู ควบคุมการทำงานของพัดลม หรือประตูได้
• สัญญาณเตือน เมื่อหัววัดชำรุด หรือประตูเปิดนานเกินเวลาที่กำหนด 

 

ข้อมูลทางด้านเทคนิค
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -40°C ถึง +100°C
• ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ : -10°C ถึง +50°C
• ไฟเลี้ยง: 220Vac 50/60Hz
• ความละเอียดในการวัด : 0.1°C
• ชนิดหัววัด : NTC
• รีเลย์ควบคุม : คอมเพรสเซอร์ 16A / 250Vac 1 HP


Wiring Diagram 

Datasheet Download
ETC-66
Manual Download
ETC-66

 


บริษัท เอส สาม พี เทรดดิ้ง จำกัด
2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

Tel : 02 722 0245, 02 017 6999 (30 Line)    
Fax : 02 320 2520
Email : s3p@s3p.co.th, marketing@s3p.co.th

Service Center : 02 017 6900, 09 5885 4647 (24 ชั่วโมง)