เกจ์วัดความดันด้านสูงและด้านตํ่า  พร้อมหน่วยวัด bar

 


• ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส หน้าแปลนหลัง เกลียวต่อด้านล่าง
• นํ้ายา R22, R134A, R404A, R407C
• ช่วงการวัดด้านตํ่า 
-1 ถึง +18 bar
• ช่วงการวัดด้านสูง -1 ถึง +18 bar
• ระดับการป้องกัน IP65

 

รหัสสินค้า ช่วงการวัด ขนาด (มม.) ขนาดเกลียว
LR-61-133HS -1 ถึง +38 bar Ø63 1/4" SAE
LR-61-133LS -1 ถึง +18 bar Ø63 1/4" SAE

 


บริษัท เอส สาม พี เทรดดิ้ง จำกัด
2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

Tel : 02 722 0245, 02 017 6999 (30 Line)    
Fax : 02 320 2520
Email : s3p@s3p.co.th, marketing@s3p.co.th

Service Center : 02 017 6900, 09 5885 4647 (24 ชั่วโมง)