Class 320 : บันทึกอุณหภูมิ/ ความชื้น/ ความดัน/ ความกดอากาศ/คุณภาพอากาศ/ กระแสไฟฟ้า/ แรงดันไฟฟ้า/ Pulse 

• หน้าจอแสดงผล 2 บรรทัด
• เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Bluetooth ได้
• มีโปรแกรมให้ใช้งานในสมาร์ทโฟน
• สามารถอ่านค่าหัววัดเทอร์โมคัปเปิ้ลได้ถึง 5 หัววัด K, J, T, N and S
• สามารถต่อหัววัดภายนอกได้สูงสุด 4 หัววัด
• บันทึกอุณหภูมิได้ 2,000,000 ค่า

 
Project Image


KT320 : บันทึกอุณหภูมิ/ ความชื้น/ กระแสไฟฟ้า/ แรงดันไฟฟ้า/ Pulse

หัววัดภายใน
• อุณหภูมิ : -40 ถึง +70°Cหัววัดภายนอก
• ความชื้น : 0 ถึง 100 %RH
• กระแสไฟฟ้า : 0/4 ถึง 20 mA
• แรงดันไฟฟ้า : 0 ถึง 10 V
• Pulse : สูงสุด 5 V


รายละเอียดเพิ่มเติม

Project Image


KTT320 : บันทึกอุณหภูมิ
 

หัววัดภายใน
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ถึง +70°C


หัววัดภายนอก
• K : -200 ถึง +1300°C
• J : -100 ถึง +750°C
• T :  -200 ถึง +400°C
• N :  -200 ถึง +1,300°C
• S :  0 ถึง +1,760°C


รายละเอียดเพิ่มเติม

Project Image


KCC 320 : บันทึกอุณหภูมิ/ ความชื้น/  ความกดอากาศ/ คุณภาพอากาศ

หัววัดภายใน
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -20 ถึง +70°C
• ช่วงการวัดความชื้น : 0 ถึง 100 %RH
• ความกดอากาศ 800 ถึง 1,100 hPa
• คุณภาพอากาศ 0 ถึง 5,000 ppmรายละเอียดเพิ่มเติม

 
Project Image


KPA 320 : บันทึกอุณหภูมิ/ ความชื้น/ ความกดอากาศ

หัววัดภายใน
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -20 ถึง +70°C
• ช่วงการวัดความชื้น : 0 ถึง 100 %RH
• ความกดอากาศ 800 ถึง 1,100 hPa


รายละเอียดเพิ่มเติม

Project Image


KP 320/321 : บันทึกความดัน

หัววัดภายใน
KP 320 : ±1000 Pa
KP 321 : ±10,000 Paรายละเอียดเพิ่มเติม

 


บริษัท เอส สาม พี เทรดดิ้ง จำกัด
2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

Tel : 02 722 0245, 02 017 6999 (30 Line)    
Fax : 02 320 2520
Email : s3p@s3p.co.th, marketing@s3p.co.th

Service Center : 02 017 6900, 09 5885 4647 (24 ชั่วโมง)