Home » Frico Air Curtain » ADA Cool

 

ADA Cool : ม่านอากาศ สำหรับห้องเย็น

Project Image


ม่านอากาศ สำหรับประตูห้องเย็น สำนักงาน ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงงาน และลานจอดรถในอาคารที่ต้องการควบคุมอากาศเสีย ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ประโยชน์
• ลดการสูญเสียอุณหภูมิ ทำให้อุณหภูมิคงที่
• ลดภาระการทำความเย็นของอุปกรณ์ อายุการใช้งานของอุปกรณ์จึงยาวนานขึ้น
• ลดการสะสมน้ำแข็งในคอล์ยเย็น
• ลดการละลายน้ำแข็งทำให้ประหยัดพลังงาน
• ลดการซ่อมบำรุง
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
• อุณหภูมิที่คงที่มากขึ้น ทำให้ควบคุมคุณภาพสินค้าดีขึ้น

การใช้งาน
• เหมาะสำหรับประตูห้องเย็นที่มีความสูง 2.5 เมตร
• ติดตั้งแบบแนวนอน
• มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 0.9, 1.2 เมตรProject Image

 

รุ่น การไหลของอากาศ (m3/h) ระดับเสียง (dB(A)) ไฟเลี้ยง
(V)
ความยาว
(mm)
ADAC090H 800/1,150 43/54 230V 900
ADAC120H 1,100/1,400 44/51 230V 1,200
Datasheet Download
ADA Cool
Manual Download
ADA Cool

 


บริษัท เอส สาม พี เทรดดิ้ง จำกัด
2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

Tel : 02 722 0245, 02 017 6999 (30 Line)    
Fax : 02 320 2520
Email : s3p@s3p.co.th, marketing@s3p.co.th

Service Center : 02 017 6900, 09 5885 4647 (24 ชั่วโมง)